SINTERKLAAS GEDICHTEN

Sinterklaas staat weer voor de deur, het schrijven van leuk sinterklaas gedicht blijft altijd lastig.

Op gedichten voor sinterklaas vind je een sinterklaas gedichten generator en vele voorbeeld gedichten.Rijmschema

Voorbeeld gedichten

Sinterklaas Gedichten

Rijm soorten en Rijmschema's

Volrijm
Volrijm is de klankovereenkomst van zowel de klinkers als de medeklinkers:
Gaan - staan, Kopen - lopen,

Assonantie (klinkerrijm)
Bij assonantie is er alleen klankovereenkomst van de klinkers:

Alliteratie (medeklinkerrijm)
Bij alliteratie is er klankovereenkomst van de beginmedeklinkers, De titels van Suske en Wiske allitereren vaak:
Het statige standbeeld

Rijmschema's
Bij eindrijm in een gedicht met strofes wordt vaak een bepaalde volgorde aangehouden van de rijmklanken.

Je noemt dat: rijmschema. Er bestaan verschillende rijmschema's:
(de letters a, b, c, d, f staan voor verschillende rijmklanken.)

Er zijn nu eenmaal van die dagen (a)
Dat sint zit te denken (b)
Wat hij Jan moet gaan schenken (b)
Omdat Jan zoveel kan vragen (a)

De volgende rijmschema's voor vierregelige strofes kunnen worden onderscheiden:

  • Slagrijm: a a a a b b b b
  • Gekruist rijm: a b a b c d c d
  • Omarmend rijm: a b b a c d d c
  • Gepaard rijm: a a b b c c d d
  • Gebroken rijm: a b c b d e f e of: a b a c d e d f
  • Voor drieregelige strofes:
  • Verspringend rijm: a b c a b c d e f d e f
  • Kettingrijm: a b a b c b c d c d e d

© 2003 - 2020 Gedichtenvoorsinterklaas.nl  - Sinterklaas Gedichten | Privacy Beleid  | Contact | Links